สายพันธุ์มะพร้าว

สายพันธุ์มะพร้าว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ สายพันธุ์มะพร้าว ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามะพร้าวมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ไหน แต่ส่วนใหญ่มะพร้าวจะเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคในประเทศเขตร้อน และกึ่งร้อน แม้ว่า ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอันดับหนึ่งในการผลิตมะพร้าวเหมือนอย่างอินโดนีเซีย แต่มะพร้าวก็เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย เป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานและนำมาใช้ประโยชน์กันมากสำหรับคนไทย สายพันธุ์มะพร้าว มีอยู่ไม่น้อย เช่น มะพร้าวไฟ มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวทะเล มะพร้าวซอ มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย มะพร้าวพวงร้อย มะพร้าวกะทิ มะพร้าวพวงทอง มะพร้าวสีสุก มะพร้าวพันธุ์สวี มะพร้าวพันธุ์ชุมพร มะพร้าวพันธุ์ก้นจีบหรือพันธุ์อ่างทอง มะพร้าวน้ำหอมสามพราน มะพร้าวพันธุ์หมูสีเขียว การที่มีหลาย สายพันธุ์มะพร้าว ในประเทศไทย เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชผสมข้ามพันธุ์ แต่ละต้นไม่เป็นพันธุ์แท้ อาศัยหลักทางการผสมพันธุ์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ มะพร้าว มีลักษณะคล้ายต้นปาล์ม เพราะเป็นไม้ยืนต้นในตระกูลปาล์มนั่นเอง มะพร้าวมีรากฝอยขนาดเท่าๆ กัน แผ่กระจายออกรอบต้น ลักษณะใบจะเหมือนขนนก แต่ละท้องถิ่นของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการนำมะพร้าวมาใช้เป็นสมุนไพร ด้วยสรรพคุณทางยาที่มีมากมาย (ติดตามบทความ มะพร้าว เพื่อศึกษาสรรพคุณของมะพร้าว และประโยชน์ พร้อมทั้งวิธีใช้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากมะพร้าวได้ถูกต้อง) หลายท้องถิ่นเรียกมะพร้าวต่างไป เช่น จันทบุรี เรียกมะพร้าวว่า ดุง, กาญจนบุรี เรียกมะพร้าวว่า โพล, แม่ฮ่องสอน เรียกมะพร้าวว่า คอส่า บางท้องถิ่น เรียก หมากอุ๋น, […]

Read more

การแปรรูปมะพร้าว

การแปรรูปมะพร้าว

จากการที่มะพร้าวมีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย การแปรรูปมะพร้าว ในปัจจุบันจึงมีเพิ่มขึ้นหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจาก การแปรรูปมะพร้าว จะช่่วยเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ผู้บริโภคยังมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวเพิ่มขึ้น การแปรรูปมะพร้าว มีทั้งในรูปแบบของอาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว-บำรุงผม โลชั่นทากันยุง ลิบบาล์ม ยาหม่อง น้ำมันนวด แผ่นมาส์คหน้าจากน้ำมะพร้าวแก่ น้ำกะทิพาสเจอร์ไรซ์ น้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหารภาคครัวเรือน หรือใช้ในภาคอุตสาหกรรม ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก หมวก กระเป๋า อุปกรณ์ทำความสะอาด วัสดุปลูกต้นไม้ ปุ๋ย ในบทความนี้นำเสนอตัวอย่าง การแปรรูปมะพร้าว ซึ่งมีวิธีทำ และเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากผู้อ่าน เพื่อทดลองทำตาม อาจจะเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก หรือหากท่านมีต้นมะพร้าวในบริเวณบ้าน อาจทดลองทำขึ้นมาใช้ในครัวเรือนก็เป็นการนำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า เมื่อผู้อ่านได้ทดลองทำตามสูตร การแปรรูปมะพร้าว แล้วอาจจะดัดแปลงให้สอดคล้องกับความสะดวก การใช้ประโยชน์ และรสชาติตามที่ต้องการ หากได้ การแปรรูปมะพร้าว ที่แปลกใหม่ หรือคุณภาพถูกใจ ในอนาคตท่านอาจจะได้มีอาชีพที่ได้รับผลกำไรจาก การแปรรูปมะพร้าว ตัวอย่างสูตรการแปรรูปมะพร้าว มีดังนี้ : ยาหม่องนาฬิเกน้ำมันมะพร้าวสมุนไพร ส่วนผสม พาราฟินแข็ง 150 กรัม วาสลีน 300 กรัม ขี้ผึ้งขาว […]

Read more

การดูแลมะพร้าวหลังการเพาะปลูก

การดูแลมะพร้าวหลังปลูก

พืชผัก ผลไม้ทุกชนิด เมื่อปลูกแล้วควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี การดูแลมะพร้าว หลังการเพาะปลูก ก็เช่นกัน เราปลูกมะพร้าวแล้วจะได้รับประทานน้ำมะพร้าวที่รสชาติหวาน กลิ่นหอม ได้เนื้อมะพร้าวที่ให้น้ำกะทิเข้มข้น มัน หรือได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูง ก็ขึ้นอยู่กับ การดูแลมะพร้าว ที่ดีและสม่ำเสมอ เพราะไม่เพียงแค่คุณภาพที่ดีที่จะได้รับ ผลผลิตที่สูงก็จะตามมาอย่างคุ้มค่ากับการลงทุน การดูแลมะพร้าว หลังการเพาะปลูกนั้น ผู้ปลูกควรเริ่มจากการให้น้ำ การให้ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช การป้องกันและกำจัดศัตรู จนกระทั้งไปถึงขั้นตอน การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ( ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนั้น สามารถติดตามได้ในบทความ โรคของมะพร้าว และแมลงศัตรูพืชของมะพร้าว  ) การให้น้ำ การปลูกมะพร้าวนั้นอาศัยวิธีการให้น้ำแบบอาศัยธรรมชาติ คือ ปลูกในฤดูฝน รอน้ำจากธรรมชาติ คือน้ำฝน แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หากเกิดภาวะฝนแล้ง ก็มีผลกระทบกับมะพร้าวเช่นกัน ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ มักจะปลูกมะพร้าวด้วยวิธียกร่อง เพื่อให้มะพร้าวได้รับน้ำตลอดทั้งปี ที่สำคัญ ต้องดูแลดินให้ชุ่มชื้นสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง 1-3 เดือนแรก และวิธีดูแลดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการดูแลมะพร้าว การให้ปุ๋ย เป็นขั้นตอนของการดูแลดิน พืชผลทุกชนิดรวมทั้งมะพร้าวมีปริมาณผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับธาตุอาหารในดิน การที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ คือดินมีแร่ธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะพร้าว การให้ปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดินนั้น สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะแก่การปลูกมะพร้าวควรอยู่ในช่วงระหว่าง pH 6-7   การให้ปุ๋ยให้พอเหมาะแก่ความต้องการของมะพร้าวนั้น ควรเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ด้วย เพื่อการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน มะพร้าวจะดูดธาตุอาหารโพแทสเซียมไปใช้มากที่สุดในการเพิ่มจำนวนผลผลิต และธาตุอาหารอื่นตามลำดับ ดังนี้ […]

Read more

การปลูกมะพร้าวพืชเงินล้าน

มะพร้าวพืชเงินล้าน

จากบทความ มะพร้าว สายพันธุ์มะพร้าว ที่ได้แนะนำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสรรพคุณและประโยชน์ของมะพร้าว รวมทั้งได้รู้จักกับสายพันธุ์ต่างๆ ของมะพร้าวกันไปแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปในบทความนี้ ได้รวบรวมวิธี และเทคนิค การปลูกมะพร้าว ให้ท่านที่สนใจได้ทดลองปลูกมะพร้าวกัน โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกของ การปลูกมะพร้าว คือ การคัดเลือกพันธุ์ 1. การคัดเลือกพันธุ์—พื้นฐานของทุกคน มักจะเลือกตามความต้องการของการบริโภค หากปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน หรือ ตามการนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะ การปลูกมะพร้าว เชิงการค้า ผู้ปลูกต้องพิจารณาว่า ต้องการจำหน่ายมะพร้าวในรูปแบบใด แบบสด หรือ แบบแปรรูป, ตลาดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง, ความต้องการของการตลาดเป็นอย่างไร เมื่อเลือกสายพันธุ์มะพร้าวได้แล้ว เราไปที่ขั้นตอนต่อไปนะคะ 2. การคัดเลือกสวนพันธุ์ และ ต้นพันธุ์สวนพันธุ์—ควรปลูกมะพร้าวพันธุ์เดียวกันทั้งสวน ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ เพื่อที่มะพร้าวจะได้รับการดูแลอย่างดี ต้นมะพร้าวขนาดไล่เลี่ยกัน ผู้ปลูกอาจจะเลือกต้นพันธุ์จากสวนขนาดใหญ่เกินกว่า 10 ไร่ หรือ ถ้าเป็นสวนพันธุ์ขนาดเล็กกว่านั้น ก็สามารถเลือกจากต้นพันธุ์เป็นหลัก ต้นพันธุ์—ควรอยู่บริเวณกลางสวน ไม่ใกล้บ้าน คอกสัตว์ หรือที่ที่ดีกว่าต้นอื่น ลำต้นตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่ พุ่มใบเป็นรูปวงกลม หรือครึ่งวงกลม มีใบย่อยจำนวนมาก โคนทางสั้นและใหญ่ มีจั่นอย่างน้อย […]

Read more

เกร็ดความรู้เรื่องมะพร้าว

เกล็ดความรู้มะพร้าว

เกล็ดความรู้เรื่องมะพร้าว จากที่ผู้เขียนเคยเกริ่นไว้ในบทความ การแปรรูปมะพร้าว ถึงการทดลองทำการแปรรูปมะพร้าว และดัดแปลงสูตรหรือกรรมวิธีต่างๆ ที่อาจต่อยอดทางธุรกิจได้ จึงอยากนำเสนอ เกร็ดความรู้เรื่องมะพร้าว ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ เกร็ดความรู้เรื่องมะพร้าว เล็กๆ น้อยๆ และตัวอย่างการดัดแปลง คิดค้นกรรมวิธีใหม่ๆ หรือการใช้นวัตกรรมใหม่ เข้ามามีส่วนร่วม และ/หรือ เป็นส่วนสำคัญหลักในการแปรรูปมะพร้าว ซึ่งน่าจะเอื้อประโยชน์กับท่านผู้อ่านให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ให้เกิดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่แปลกใหม่ หรือให้ประโยชน์ที่คุ้มค่า แก่ผู้บริโภค นอกเหนือจาก เกร็ดความรู้เรื่องมะพร้าว ในการแปรรูปแล้ว ยังมี เกร็ดความรู้ ในการบริโภคมะพร้าวให้ได้รับประโยชน์ตามสรรพคุณได้อย่างถูกต้อง ในตอนท้ายของบทความด้วยนะคะ มะพร้าวเผาสะดวกเปิด จากความชื่นชอบในรสชาติมะพร้าวเผา ของวิศวกรหนุ่ม คุณบรรพต เคลียพวงพิทย์ ได้เกิดความคิดในการพัฒนามะพร้าวเผาที่คงรสชาติตามธรรมชาติไว้ แต่รับประทานง่ายเหมือนเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องที่เปิดฝารับประทานได้ด้วยนิ้วเดียว แนวคิดมะพร้าวเผาสะดวกเปิดนี้ ใช้เวลานับสิบปีในการพัฒนาคิดค้น จนเกิดมะพร้าวเผาสะดวกเปิด ยี่ห้อ โคโค่ อีซี่ (Coco Easy) จากธุรกิจเล็กๆ ที่ให้รายได้เสริมจากการขายมะพร้าวเผาหลักร้อยลูกต่อวัน เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นอาชีพหลัก ผลิตมะพร้าวเผาหลักพันลูกต่อวัน และส่งออกขายต่างประเทศในปัจจุบัน เช่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และได้รับรางวัลอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเชิงนวัตกรรม จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมกับได้จดสิทธิบัตรมะพร้าวเผาสะดวกเปิด มะพร้าวเผาโคโค่ อีซี่ […]

Read more

ทำความรู้จักมะพร้าว

มะพร้าว อยู่เมืองไทยไปที่ไหนก็เจอ มะพร้าว ยิ่งเวลาอากาศร้อนๆ สิ่งที่เรานึกถึงมะพร้าวได้เป็นอย่างแรกคือ การได้ดื่มน้ำมะพร้าวสด ๆ รสชาติที่หวานชื่นใจ กลิ่นหอม ช่วยคลายร้อนได้ดีมะพร้าวถูกจัดเป็นสมุนไพรที่มีธาตุเย็น มีสรรพคุณมากมายและมีประโยชน์ที่ได้จากทุกส่วนของมะพร้าว ก่อนนำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์เรามารู้จักกับส่วนประกอบของมะพร้าวกันก่อนนะคะ ว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เลือกนำมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง น้ำมะพร้าว เป็นเครื่องดื่ม หรือแปรรูป เช่น ทำวุ้นมะพร้าว เนื้อมะพร้าวอ่อน เป็นส่วนผสมในขนมต่างๆ หรือแปรรูป เช่น มะพร้าวแก้ว เนื้อมะพร้าวแก่ นำไปทำกะทิได้ โดยการขูดเนื้อในเป็นเศษเล็ก ๆ แล้วบีบเอาน้ำกะทิออก, ขูดโรยหน้าขนม กากมะพร้าว ที่เหลือจากการคั้นกะทิ ยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้, ขัดพื้นบ้าน ยอดอ่อนของมะพร้าว หรือเรียกอีกชื่อว่า หัวใจมะพร้าว สามารถนำไปใช้ทำอาหารได้ ซึ่งยอดอ่อนมีราคาแพงมากเพราะการเก็บยอดอ่อนทำให้ต้นมะพร้าวตาย ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกยำยอดอ่อนมะพร้าวว่า ‘สลัดเจ้าสัว’ ใยมะพร้าว นำไปใช้ทำไส้ที่นอน ทำเสื่อ หรือนำไปใช้ในการเกษตร น้ำมันมะพร้าว ได้จากการบีบ หรือต้มกากมะพร้าวบด นำไปใช้ในการปรุงอาหารหรือนำไปทำเครื่องสำอางก็ได้ และในปัจจุบันยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าว กะลามะพร้าว  นำไปใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู้ ฯลฯ ก้านใบ หรือ ทางมะพร้าว  ใช้ทำไม้กวาดทางมะพร้าว […]

Read more