การคัดแยกคำแนะนำและเทคนิคผลผลิตไส้เดือนดิน

การคัดแยกไส้เดือน

ผลผลิตไส้เดือนดินกับการคัดแยก และเก็บผลผลิตไส้เดือนดิน มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินมาก หากไม่คัดแยก ไม่เก็บ ผลผลิตไส้เดือนดิน เมื่อปริมาณไส้เดือนดินในบ่อเลี้ยงมีเพิ่มขึ้น ก็จะแย่งอาหารและออกซิเจน นอกจากนี้ มูลไส้เดือนดินที่ถูกขับถ่ายออกมาก็เป็นอันตรายต่อไส้เดือนดินด้วยกันอีก เพราะฉะนั้น การคัดแยก และเก็บผลผลิตจึงมีส่วนช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนดินต่อพื้นที่ให้เหมาะสมตามระยะเวลาของการเจริญเติบโต และการวางไข่ด้วย การคัดแยกไส้เดือนดิน เป็นการนำมูลไส้เดือนดินไปทำปุ๋ย, นำตัวไส้เดือนดินไปจำหน่าย, นำตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไส้เดือนดินไปขยายพันธุ์ และเป็นการนับจำนวนการรอดและตายของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และจำนวนลูกไส้เดือนดินที่เกิดขึ้นมาใหม่ ช่วยให้คำนวณการเพิ่มจำนวนของไส้เดือนที่เลี้ยง เพื่อวางแผนการตลาดต่อไปได้ วิธีการคัดแยกไส้เดือนดิน ขึ้นอยู่กับปริมาณมูลไส้เดือนดิน เช่น กรณีที่มีมูลไส้เดือนดินน้อย ใช้วิธี การใช้แสงไฟไล่, ใช้ตะแกรงร่อน หรือ ให้ไส้เดือนดินเคลื่อนย้ายตัวเอง ส่วนในกรณีที่มีมูลไส้เดือนดินปริมาณมาก ใช้วิธี การคัดแยกด้วยเครื่องร่อนขนาดใหญ่ ซึ่งทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยแยกไส้เดือนดินออกมาจากกองมูล การคัดแยกด้วยมือ การเลี้ยงไส้เดือนดินในพื้นที่เล็กๆ ที่ปริมาณมูลไส้เดือนดินไม่มากนัก สามารถทำการคัดแยกโดยการใช้มือคัดแยกตัวไส้เดือนดินออกมา หรือหยุดรดน้ำ แล้วใช้ตะแกรง หรือตะกร้าพลาสติกที่มีรูร่อนไส้เดือนออกมา การให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ไปยังอาหารใหม่เริ่มต้นโดยการหยุดรดน้ำและงดอาหารที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดิน อย่างน้อย 5-10 วัน หลังจากนั้น ใส่ที่อยู่(หรือ พื้นเลี้ยง) ใหม่ลงไป หรือใส่อาหารลงในภาชนะเพื่อล่อไส้เดือนดินให้เคลื่อนที่เข้าหาอาหารใหม่แล้วแยกเก็บไส้เดือนดิน วิธีนี้ต้องใช้เวลา และไม่สามารถเก็บหรือคัดแยกไส้เดือนดินตัวเล็กหรือโคคูนไส้เดือนได้ การให้ไส้เดือนเคลื่อนที่หนีแสงโดยการกองวัสดุเลี้ยงเป็นทรงภูเขาเล็กๆ ไส้เดือนดินจะไม่ชอบแสง ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด หรือแสงจากหลอดไฟ แล้วมุดหนีลงไปรวมกันที่ด้านล่าง หรือใช้ภาชนะ ให้ไส้เดือนดินเคลื่อนย้ายตัวเอง […]

Read more

ปัญหาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ปัญหาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ปัญหาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีไม่มากเหมือนการปลูกผักบนดิน และวิธีป้องกัน หรือกำจัดก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากจะให้ได้ผลที่สุด คือเกษตรกร หรือผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ควรปฎิบัติตามหลักการ และขั้นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด และดูแลเอาใจใส่ผักไฮโดรโปนิกส์อย่างสม่ำเสมอ และถ้าผู้อ่านติดตามอ่านบทความนี้ ก็จะได้ทราบถึงปัญหาที่เป็นกระแสเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์ในเรื่องของไนเตรท และเคล็ดลับแก้ไขปัญหานี้ง่ายๆ ให้เราได้รับประทานผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีคุณภาพกันโดยปราศจากพิษภัย เรามาเริ่มศึกษา ปัญหาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กันเลยนะคะ ว่ามีอะไรบ้าง? ปัญหาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กับระบบ NFT ผักสีไม่แดง ผักพวกที่มีสีแดง เช่น เรดโอ๊ค เรดคอรัล เมื่อปลูกแล้วสีอาจไม่แดงเข้ม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ พันธุ์ที่ใช้ปลูก ผักบางชนิดจะมีสีอ่อน บางชนิดสีเข้ม ต้องเลือกให้เหมาะ  สภาพแวดล้อม เม็ดสีในใบผักสลัดมี 2 ชนิดคือ คลอโรฟิลล์ จะให้สีเขียวจำเป็นในการสังเคราะห์แสง และ แอนโธไซยานินส์ จะให้สีแดง ซึ่งในผักสลัดสีแดงจะมีทั้งสองตัวนี้ ถ้ามีแอนโธไซยานินส์มากก็จะเป็นสีแดงมาก ถ้ามีน้อย สีแดงก็จะจาง ซึ่งปริมาณคลอโรฟิลล์ และ แอนโธไซยานินส์ จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะปริมาณแสงและอุณหภูมิ โดยแอนโธไซยานินส์จะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อแสงมากขึ้นและอุณหภูมิต่ำลง ดังนั้นผักสลัดปลูกในหน้าหนาวจึงมีสีแดงเข้ม และถ้าปลูกผักในร่ม จะมีสีซีดลง ผักที่ปลูกในสารละลายเข้มข้นจะมีสีแดงเข้มกว่าผักในสารละลายเจือจาง นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณ K ในสารละลายอาจจะช่วยเพิ่มความเข้มของสีได้ด้วย […]

Read more

โรคของกล้วยน้ำว้า

โรคของกล้วยน้ำว้า

แทบทุกครัวเรือนที่เราจะได้พบเห็นต้นกล้วยน้ำว้าอยู่ในบริเวณบ้านทั่วๆไป ใช่ว่าจะเป็นเรื่องกล้วยๆ ในการปลูกกล้วย หากเราไม่ดูแล และถ้าเป็นการปลูกกล้วยเชิงการค้าแล้ว ยิ่งจะต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้เกิดโรค โรคของกล้วยน้ำว้า ส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุเล็กๆ ของความไม่สม่ำเสมอในการดูแลกล้วย ของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีปัญหาของ แมลงศัตรูพืชของกล้วยน้ำว้า ตามมา ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ควรปฏิบัติตามหลักการและคำแนะนำต่างๆ บทความนี้ รวบรวมเคล็ดลับง่ายในการดูแลกล้วยน้ำว้า เพื่อป้องกัน โรคของกล้วยน้ำว้า ไว้ดังนี้  : หลักการป้องกัน โรคของกล้วยน้ำว้า ในสวนแบบง่าย คือ (1) สภาพดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุอาหารที่กล้วยต้องการครบ (2) คัดเลือกพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่มีความต้านทานโรคต่างๆ ได้สูง (3) ดูแลเอาใจใส่ต้นกล้วยอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ (4) กำจัดวัชพืชอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ (5) มีระบบระบายน้ำที่ดี (6) ไถพลิกหน้าดิน พรวนดิน ปรับปรุงดินด้วยการใช้วิธีปลูกพืชคลุมดินแล้วไถกลบตากแดดไว้ หรือใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพิ่มคุณภาพให้กับดิน (7) ป้องกันและกำจัดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืชในสวนกล้วยน้ำว้า โรคของกล้วยน้ำว้า เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส เป็นสาเหตุให้เกิด โรคของกล้วยน้ำว้า ซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกัน ดังนี้: โรคที่เกิดจากเชื้อรา รูปจาก : ไดนามิคพันธ์พืช 1. […]

Read more

เทคนิคการเพาะเห็ด ( เห็ดถุงชนิดต่างๆ )

เทคนิคการเพาะเห็ด

เทคนิคการเพาะ เห็ดถุงชนิดต่าง ๆ                                                                        1. เทคนิคการเพาะ เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดในสกุลเดียวกันกับเห็ดนางรม และเห็ดเป๋าฮื้อ แต่เห็ดนางฟ้ามีหมวกดอกหนา เนื้อแน่นกว่าเห็ดนางรม ในปัจจุบันมีการผสมและปรับปรุงเพื่อให้ได้พันธุ์ดีอยู่ตลอดเวลา เห็ดภูฐานที่นำมาจากประเทศภูฐาน และประเทศอินเดีย เป็นพันธุ์ที่มีข้อดีหลายประการดังนี้ เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตได้ดีในอาหารวุ้น พี.ดี.เอ โดยเฉพาะอาหารวุ้นที่ผสมถั่วเหลืองหรือถั่วเขียว และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเมล็ดธัญพืชที่ทำหัวเชื้อ เห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นพันธุ์ที่ออกดอกเร็ว หลังจากเขี่ยหัวเชื้อลงปุ๋ยหมักแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก็เจริญเต็มถุงก้อนเชื้อ และสามารถเปิดถุงให้ออกดอกได้ นอกจากนี้ […]

Read more

การแปรรูปมะพร้าว

การแปรรูปมะพร้าว

จากการที่มะพร้าวมีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย การแปรรูปมะพร้าว ในปัจจุบันจึงมีเพิ่มขึ้นหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจาก การแปรรูปมะพร้าว จะช่่วยเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ผู้บริโภคยังมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวเพิ่มขึ้น การแปรรูปมะพร้าว มีทั้งในรูปแบบของอาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว-บำรุงผม โลชั่นทากันยุง ลิบบาล์ม ยาหม่อง น้ำมันนวด แผ่นมาส์คหน้าจากน้ำมะพร้าวแก่ น้ำกะทิพาสเจอร์ไรซ์ น้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหารภาคครัวเรือน หรือใช้ในภาคอุตสาหกรรม ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก หมวก กระเป๋า อุปกรณ์ทำความสะอาด วัสดุปลูกต้นไม้ ปุ๋ย ในบทความนี้นำเสนอตัวอย่าง การแปรรูปมะพร้าว ซึ่งมีวิธีทำ และเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากผู้อ่าน เพื่อทดลองทำตาม อาจจะเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก หรือหากท่านมีต้นมะพร้าวในบริเวณบ้าน อาจทดลองทำขึ้นมาใช้ในครัวเรือนก็เป็นการนำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า เมื่อผู้อ่านได้ทดลองทำตามสูตร การแปรรูปมะพร้าว แล้วอาจจะดัดแปลงให้สอดคล้องกับความสะดวก การใช้ประโยชน์ และรสชาติตามที่ต้องการ หากได้ การแปรรูปมะพร้าว ที่แปลกใหม่ หรือคุณภาพถูกใจ ในอนาคตท่านอาจจะได้มีอาชีพที่ได้รับผลกำไรจาก การแปรรูปมะพร้าว ตัวอย่างสูตรการแปรรูปมะพร้าว มีดังนี้ : ยาหม่องนาฬิเกน้ำมันมะพร้าวสมุนไพร ส่วนผสม พาราฟินแข็ง 150 กรัม วาสลีน 300 กรัม ขี้ผึ้งขาว […]

Read more

การดูแลมะม่วงให้ติดผลดก

การดูแลมะม่วงให้ติดผลดก

เมื่อปลูกมะม่วงแล้ว เราก็ต้องมี การดูแลมะม่วง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ทำรายได้คุ้มค่ากับการลงทุนการดูแลมะม่วง ใช่ว่าแค่รดน้ำทุกวัน ก็ได้มะม่วงมารับประทานหรือส่งขายได้แล้ว การรดน้ำ ให้ปุ๋ย และหลักการอื่นๆ ที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้การปลูกมะม่วงได้ผลดี ขั้นตอน การดูแลมะม่วง การให้น้ำ หลักที่ควรปฏิบัติ: 1. ช่วงปีแรกของการเพาะปลูก ควรรดน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าอากาศแล้งจัดก็ควรรดน้ำเพิ่ม 2. ก่อนมะม่วงออกดอก ไม่ต้องให้น้ำ เพราะมะม่วงต้องการพัก หรือหยุดการเจริญเติบโตทางลำต้น กิ่งและใบเพื่อสะสมอาหารเตรียมแทงช่อดอก โดยหยุดการรดน้ำเป็นเวลา 1 เดือน และอาจใช้วิธีรมควันโดยสุมไฟให้ควันร้อนไล่ความชื้นในดิน หรือวิธีควั่นตามกิ่งไม่ให้น้ำไปถึงยอด 3. เมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก และดอกเริ่มบาน เริ่มให้น้ำทีละน้อย ลักษณะคือ รดเพียงแค่ให้หน้าดินเปียก ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกจนกว่าจะผสมเกสรติดเป็นผลอ่อน จึงค่อยเพิ่มการรดน้ำขึ้นทีละน้อย หลังจากนั้น 47 วัน นับจากวันที่ดอกบาน ต้นมะม่วงต้องการน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ และสม่ำเสมอ จนกว่าผลมะม่วงจะอายุได้ 70 วัน นับตั้งแต่วันที่ดอกบาน จึงลดปริมาณการให้น้ำลงทีละน้อย เมื่อผลมะม่วงอายุได้ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ดอกบาน ระยะเก็บเกี่ยวประมาณ      […]

Read more

ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนดิน

ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนดิน

ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนดิน ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนดิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน และเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการได้ง่าย และได้เงินเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายตัวไส้เดือนดิน จนถึงปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ตั้งแต่การเพาะเลี้ยง จนถึงการเป็นผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนดิน เกษตรไทยก็สามารถก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0 แล้วล่ะค่ะ เริ่มต้นจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนดิน ด้วย… การจำหน่ายไข่ไส้เดือนดิน ไข่ไส้เดือนดินโดยปกติมี 2 ตัว ต่อ 1 ถุงไข่ การจำหน่ายในท้องตลาด (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเวบไซต์ต่างๆ ได้) มีทั้งแบบนับจำนวนฟอง และเป็นกิโลกรัม ตัวอย่างราคาไข่ไส้เดือนดินที่จำหน่ายเพื่อการขยายพันธุ์ ไข่ไส้เดือนแอฟฟริกา ไนท์ ครอว์เล่อร์ 100 ฟอง ราคา 600 บาท ***ผู้จำหน่ายสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์แบบด่วน EMS ได้ ปลอดภัยไม่เสี่ยงว่าสัตว์จะตาย ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 1 ถึง 4 สัปดาห์ตั้งแต่ออกจากฟาร์มไปถึงลูกค้า*** การจำหน่ายตัวไส้เดือนดิน เป็นการจำหน่ายเพื่อเป็นเหยื่อตกปลา, อาหารสัตว์ และ ขยายพันธุ์ มี 2 รูปแบบเช่นเดียวกันกับการจำหน่ายไข่ไส้เดือนดิน คือ แบบนับจำนวนตัว และเป็นกิโลกรัม ตัวอย่าง ราคาตัวไส้เดือนดิน พันธุ์แอฟฟริกัน […]

Read more

การปลูกผักไทยแบบไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักแบบไทย

ระบบ DRFT นี้ เหมาะสมกับ การปลูกผักไทยแบบไฮโดรโปนิกส์ มากที่สุด ถึงแม้ว่าระบบนี้จะมีข้อเสียอยู่บ้างก็ตาม ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความ หลักการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ DRFT ขั้นตอน การปลูกผักไทยแบบไฮโดรโปนิกส์ ด้วยระบบ DRFT ผักไทยที่เหมาะสมที่จะปลูกในระบบ DRFT  เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาด เป็นต้น เนื่องจากมีการเจริญเติบโตในแนวตั้ง ซึ่งมีวิธี การปลูกผักไทยแบบไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ DRFT ดังนี้ การเพาะกล้า สามารถทำได้ 2 แบบ คือ การเพาะในฟองน้ำ ที่ทำมาเพื่อการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในระบบ DRFT โดยเฉพาะ เป็นฟองน้ำที่ตัดมาแล้วขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว และตรงกลางมีรอยบากเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับหยอดเมล็ด โดยแผ่นฟองน้ำหนึ่งแผ่นจะตัดเป็นชิ้นฟองน้ำขนาดเล็ก 96 ชิ้น โดยมีขั้นตอนการเพาะกล้าดังนี้ 1.ทำฟองน้ำให้เปียกน้ำก่อน โดยเรียงแผ่นฟองน้ำลงบนถาดเพาะกล้า รดน้ำให้โชกและใช้มือกดลงบนฟองน้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ฟองน้ำอุ้มน้ำได้เต็มที่ 2.การหยอดเมล็ด ใช้ไม้จิ้มฟันชุบน้ำและแตะเมล็ดผัก 2-3 เมล็ด นำไปวางในช่องบากของฟองน้ำ […]

Read more

ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

ประโยชน์กล้วยน้ำว้า

เมื่อได้ยินคำว่า กล้วยน้ำว้า เราก็มักจะนึกถึงกันแต่ ผล ของกล้วยน้ำว้า ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า มีจากทุกส่วนตั้งแต่ใบจดราก  ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า มีดังนี้ : ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกล้วยผล—กล้วยน้ำว้า เป็นได้ทั้งผักและผลไม้ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง และมีสารอาหารบางชนิดสูงกว่ากล้วยชนิดอื่น เช่น วิตามินเอ—สูงที่สุดในบรรดากล้วยทุกชนิด ธาตุเหล็ก—สูง—ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ป้องกันโรคโลหิตจาง โปรตีน—มีโปรตีนใกล้เคียงกับนมแม่ วิตามินซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม—ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน เบต้าแคโรทีน—ช่วยบำรุงผิวพรรณ ไนอะซิน และใยอาหาร—ช่วยในการขับถ่าย วิตามิน บี1 บี 2 ซี และ บี 6 ตั้งแต่ดั้งเดิม ผู้คนนิยมรับประทานผลกล้วยน้ำว้าเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็น: อาหารคาว ประเภท แกงคั่ว, แกงป่า อาหารหวาน-อาหารว่าง ด้วยกรรมวิธี ฉาบ นึ่ง ปิ้ง ทอด อบ กวน ตาก ต้มและเชื่อม ให้เป็นอาหารแสนอร่อย เช่น ขนมกล้วย กล้วยบวชชี กล้วยแขกและกล้วยตาก เป็นต้น อาหารสำหรับทารก ด้วยการนำกล้วยสุกมาบดให้ทารกรับประทานเนื่องจากมีโปรตีนใกล้เคียงกับนมแม่ ย่อยง่าย […]

Read more

การเพาะเห็ดถั่งเช่าเห็ดยาราคาแพง

เห็ดถังเช่า

เห็ดถั่งเช่า เห็ดยา ราคาแพง เห็ดถั่งเช่า หรือ ตังถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า จัดเป็นสมุนไพรจีน ซึ่งมีความหมายว่า “หญ้าหนอน” หรือ “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า” สามารถพบได้ในทิเบต มณฑลชิงไห่ มณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน มณฑลกานซู แถบเทือกเขาหิมาลัยในอินเดีย ภูฏาน และเนปาล เห็ดถั่งเช่า เป็นเห็ดราชนิดหนึ่งชอบขึ้นในช่วงฤดูหนาว และเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่กับตัวอ่อนของหนอนชนิดหนึ่ง เมื่อถึงฤดูร้อนตัวหนอนจะตาย แล้วเห็ดราก็จะงอกออกจากตัวหนอน ออกมาเป็นเส้นตรงส่วนหัวของหนอน ซึ่งเราจะเรียกว่า ถั่งเช่า หรือ เห็ดถั่งเช่า เห็ดถั่งเช่า มีราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 60,000-100,000บาท มีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงได้แพงมหาศาลขนาดนี้ ? ด้วยสรรพคุณที่มีมากมาย ทำให้เห็ดถั่งเช่ามีความต้องการในท้องตลาดสูง ยาบำรุงสมุนไพรจะมีอยู่ด้วยกันหลายขนาน แบ่งเป็นยาบำรุงอย่างอ่อน อย่างกลาง และอย่างแรง โดย เห็ดถั่งเช่า จัดเป็นยาบำรุงอย่างแรง การใช้สมุนไพรชนิดนี้จึงต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งจ่ายและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น สำหรับในทางสรรพคุณของถั่งเช่า ถ้าร่างกายไม่ได้อ่อนเพลียหรือเป็นอะไรมากจริง ๆ ก็ควรจะใช้สมุนไพรชนิดอื่นที่มีสรรพคุณคล้าย ๆ กันแทนไปก่อน สรรพคุณ เห็ดถั่งเช่า ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง เพิ่มภูมิต้านทานโรค ทำให้ร่างกายสดชื่น ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย […]

Read more
1 2