โพสต์ใหม่ล่าสุด

การปลูกกล้วยไม้

การปลูกกล้วยไม้ ในประเทศไทย มีกล้วยไม้ป่าอยู่ในธรรมชาติ ตามต้นไม้ ซอกเขา พื้นดิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยแก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมาก ในอดีตนั้น เริ่มจากการที่ชาวชนบทนำกล้วยไม้จากป่ามาปลูกเลี้ยงด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ขยับเข้าสู่สังคมเจ้านายชั้นสูงและบรรดาข้าราชการที่ใกล้ชิด เลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรก กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีอันจะกินในสมัยก่อน เลี้ยงกล้วยไม้เพื่อความสุขทางใจ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จึงจำกัดอยู่ในวงแคบ นิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์ต่างประเทศ ส่วนกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในป่าของประเทศไทยนั้น นิยมและยกย่องเฉพาะพันธุ์ที่หายากและมีราคาแพง การพัฒนาการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ เป็นไปอย่างจริงจัง ตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2493 […]

จิ้งหรีดเกษตรทางเลือกสู่เกษตรเงินล้าน

จิ้งหรีด เกษตรทางเลือก สู่ เกษตรเงินล้าน ด้วยนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ย่างเข้าปี 2561 คุณประโยชน์ของจิ้งหรีด ยิ่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้น จากเดิมที่การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นเพียงเกษตรทางเลือกให้เกษตรกรได้มีรายได้เสริม แก้ไขปัญหาพิษราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะ ราคาข้าว มีเกษตรกรน้อยรายที่หันมาเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตามการส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐบาล แต่ที่ว่าน้อยราย กลับมีรายได้หลักล้านจากการเลี้ยงจิ้งหรีด ด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในตัวจิ้งหรีด และนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร ก่อนหน้านี้ การบริโภคจิ้งหรีดยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ส่วนใหญ่จะบริโภคในรูปแบบของ […]

การดูแลกุ้งก้ามแดงระหว่างการเพาะเลี้ยง

การดูแลกุ้งก้ามแดง ระหว่างการเพาะเลี้ยง มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก หากผู้เลี้ยงปฏิบัติตาม และเอาใจใส่ดูแลเป็นประจำตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การถ่ายน้ำ, อุณหภูมิ, การลอกคราบ, การผสมพันธุ์, การดูแลแม่พันธุ์ระหว่างอุ้มไข่จนกระทั่งคลอด การอนุบาลลูกกุ้ง, และรวมไปถึงการป้องกันแก้ไข ปัญหาในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ขั้นตอน การดูแลกุ้งก้ามแดง การถ่ายน้ำ เลี้ยงในตู้ปลา, กะละมัง, หรือ กล่องพลาสติก ถ่ายน้ำทุก 7 วัน หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าน้ำขุ่นหรือสกปรก โดยดูดขี้กุ้งและเศษอาหารที่พื้นบ่อออก […]

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบปักดำ

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบปักดำ มีข้อดี คือ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตดี บริหารจัดการเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี เนื่องจากมีระยะห่างระหว่างกอข้าวให้แสงแดดส่องทั่วถึง อากาศถ่ายเทสะดวก เมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตจะสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคหรือแมลงมา  รบกวน เพราะมีลมช่วย มีตัวห้ำ และตัวเบียนเข้าช่วยในการกำจัดศัตรูพืชได้อีกทาง ไม่มีปัญหาอย่างการทำนาหว่าน การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบปักดำ มีขั้นตอน ดังนี้     การเตรียมน้ำหมักจุลินทรีย์ (หน่อกล้วย) ส่วนผสม และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม หน่อกล้วย […]

สมุนไพรใกล้ตัวภูมิปัญญาชาวบ้าน

สมุนไพรใกล้ตัว ผักสวนครัว ยาป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาแต่โบราณ แต่เรากลับหันไปใช้สารเคมีกัน จนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ผู้คนจึงหันกลับมาหา ยาป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือที่เราได้ยินคำว่า ‘เกษตรอินทรีย์’ เกษตรอินทรีย์ หมายรวมถึง การปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่บำรุง ดูแล แบบปราศจากการใช้สารเคมีทุกขั้นตอน แต่ใช้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น ใช้ แตนบียน ตัวมวน ตัวห้ำ […]

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ จะปฏิบัติโดยปราศจากการใช้สารเคมี และส่วนใหญ่แล้ว การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมีปัญหาเรื่องโรค และแมลงศัตรูพืชน้อยมาก เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่จะให้การดูแล เอาใจใส่ และป้องกันเป็นอย่างดี โดยวิธีธรรมชาติ แต่หากเกิดปัญหา หรือความเสียหาย ให้รีบแก้ไขทันที การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีดังนี้ ปัญหาการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ โรคเชื้อราในการเพาะกล้า อาการของโรค เริ่มพบอาการได้หลังจากการเพาะกล้าข้าวในถาดเพาะ เมล็ดข้าวบางส่วนที่เพาะไม่งอกและมีเส้นใยของเชื้อราปกคลุมส่วนเมล็ดที่งอก ต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าข้าวปกติ และเมื่อถอนต้นกล้าข้าวขึ้นมาดู ก็จะพบส่วนรากและโคนต้นกล้ามีแผลสีน้ำตาล และแผลที่เกิดบนโคนต้นจะลุกลามขึ้น ไปยังส่วนบนของต้นกล้าทำให้ต้นกล้าเน่าตาย […]

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในวงบ่อซีเมนต์และยางรถยนต์เก่า

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในวงบ่อซีเมนต์และยางรถยนต์เก่า สามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวณบ้าน หรือพื้นที่ที่มีจำกัด เหมาะสำหรับการปลูกข้าวไว้รับประทานกันในครัวเรือน โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปลูกแบบอินทรีย์ ต้องการการดูแลเอาใจใส่ให้ต้นข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง การปลูกสามารถทำได้ในภาชนะที่ขังน้ำได้ เช่น บ่อซีเมนต์ อ่างเลี้ยงปลา ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ การปลูกในวงบ่อซีเมนต์ และยางรถยนต์เก่า เท่านั้น ข้อแตกต่าง ของ การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในวงบ่อซีเมนต์และยางรถยนต์เก่า วงบ่อซีเมนต์ จะมีความสะดวกในการทำวาล์วเปิดปิดระบายน้ำ ส่วนยางรถยนต์เก่า จะระบายน้ำได้ยากกว่า ถ้าหาวิธีทำวาล์วเปิดปิด […]

การบำรุงรักษาข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยปุ๋ยสมุนไพร

การบำรุงรักษาข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยปุ๋ยสมุนไพร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสายพันธุ์ข้าวที่เน้นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การให้น้ำเลี้ยงโคนต้นข้าวจนออกรวงนั้น ไม่เพียงพอต่อต้านโรคและแมลงได้ 100 เปอร์เซนต์ ด้วยเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมต่างต่างนานา การบำรุงรักษาข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยต้านโรคและแมลงได้อย่างมาก นอกจากนี้แล้ว ยังได้เมล็ดข้าวที่เต่ง สมบูรณ์ ผู้เขียนมีความตั้งใจ รวบรวมสูตร ปุ๋ยสมุนไพร และแถมท้ายด้วย ฮอร์โมนสมุนไพร มาฝากเกษตรกร และเกษตรกรมือใหม่ เพื่อนำไปใช้หรือดัดแปลงให้สะดวก และได้ประโยชน์มากที่สุด และท่านสามารถสืบค้นสูตรสมุนไพรไล่แมลง และต่อต้านโรค ได้จากบทความ […]

โรงเรือนปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ

โรงเรือนปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ ใช้ได้ในการเพาะปลูกทั้งแบบใช้ดิน และไร้ดิน ไม่ว่าจะเป็นผักสลัด, ผักสวนครัว, กล้วยไม้ โดยเฉพาะผักและดอกไม้เมืองหนาว ประโยชน์ของ โรงเรือนปลูกพืช ป้องกันโรค และแมลงศัตรูพืช ป้องกันวัชพืช ช่วยกรองแสงแดดในเวลากลางวัน กันน้ำค้างเวลากลางคืน ป้องกันน้ำฝน สามารถให้น้ำได้ตามความเหมาะสม ลดการเกิดโรคที่เกิดจากน้ำฝนได้ สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือน ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ และขนาดของโรงเรือน ซึ่งมีตั้งแต่หลักพัน จนถึงหลักแสน โครงสร้างโรงเรือน […]

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบโยนกล้า

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบโยนกล้า หรือ แบบพาราชูท (Parachute) เป็นหนึ่งในสองทางเลือกของการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ทำให้เราได้บริโภคข้าวอินทรีย์ที่ปราศจากสารพิษ ที่สำคัญ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรผู้ปลูกข้าว ให้ได้รับผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ คำแนะนำ การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า ใช้แมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 5 กิโลกรัม ต่อ 1ไร่ ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ แบ่งพื้นที่บางส่วน หรือประมาณ 20 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ขั้นตอน การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบโยนกล้า มีขั้นตอน […]