สรุปเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40

เช็คชัดๆ วันโอนเงิน “เยียวยาประกันสังคม” รอบ2 ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 เฟซบุ๊ค แจ้งข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความ “สรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตรา อัพเดทจากรองโฆษกประกันสังคม” โดยระบุรายละเอียดดังนี้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ข้อมูลวันที่ 13 ก.ย. 2564 สรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคม 20-21 ก.ย.64 21 ก.ย. 64 22-23 ก.ย.64 27 ก.ย.64 28 ก.ย.64 รอบแรก มาตรา 40 16 จังหวัดแดงเข้ม รอบ 2 มาตรา 39 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รอบ 2 มาตรา 40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รอบ มาตรา 33 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รอบ 1+2 มาตรา 40 จังหวัด (ชลบุรี อยุรยา ฉะเซิงเทรา) ใน แจ้งข่าวประกันสังคม"


วันที่ 20-21 กันยายน 2564 : ผู้ประกันตนมาตรา 40

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา, ระยอง, ราชบุรี สระบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ตาก, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี
จำนวนรายละ 5,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2564 : ผู้ประกันตนมาตรา 39

โอนเงินเยียวยา รอบ2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบรุี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22-23 กันยายน 2564 : ผู้ประกันตนมาตรา 40

โอนเงินเยียวยา รอบ2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 กันยายน 2564 : ผู้ประกันตนมาตรา 33

เริ่มโอนเงินเยียวยารอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, ชลบรี, ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 กันยายน 2564 : ผู้ประกันตนมาตรา 40

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 จำนวน 3.4 แสนคน ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มนี้จะได้สิทธิ์เงินเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท

เช็คสิทธิ์ล่าสุดได้แล้วที่นี่ >> https://www.sso.go.th/eform_news/

ขอบคุณข้อมูล : สนง.ประกันสังคม