เกี่ยวกับเรา

มากกว่า 30 ปี M-GROUP ในฐานะแห่งผู้นำทางด้านอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์สวนยาง อุปกรณ์ก่อสร้างและฮาร์ดแวร์
ภายใต้นโยบาย “ดูแล ใส่ใจ เกษตรไทย ครบวงจร”

วิสัยทัศน์

บริษัท มหาโชค มหาชัย อินเตอร์เทรด จำกัด
Mahachok Mahachai Intertrade Co.,Ltd.

   ประเทศไทยกับหลายทศวรรษ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของพวกเราทรงงาน และวางรากฐานโครงการไว้มากมายหลายนับหลาย 1,000 โครงการจากพระราชดำริ

   พร้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ และปรับเปลี่ยนได้กับทุกๆ ด้านในการดำรงชีพ แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำมากเพียงใด อาชีพเกษตรกรก็ยังคงเป็นหนึ่งในอาชีพหลัก

   มากกว่า 40 ปี ของ บริษัท มหาโชค มหาชัย อินเตอร์เทรด จำกัด หรือ M-Group ในฐานะแห่งผู้นำทางด้านอุปกรณ์การเกษตร ด้านอุปกรณ์สวนยาง อุปกรณ์ก่อสร้างและฮาร์ดแวร์ ด้วยการสนับสนุนและการอุปการะคุณของลูกค้าทุกท่าน ทุกคำติชมและทุกข้อเสนอแนะ เราจึงได้พัฒนาและมุ่งมั่นในการวางรากฐานธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยอยู่เสมอ

                         ภายใต้นโยบาย “ดูแล ใส่ใจ เกษตรไทย ครบวงจร”

พันธกิจ

           ด้วยแผนพัฒนาในปี 2560 เราได้ลงทุนระบบจัดการและบริหาร ระบบคลังสินค้าบนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร รองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 10,000 รายการ และ 5 พันธกิจเพื่อเป็นเป้าหมายในการเติบโตของปีนี้ และอนาคตข้างหน้า

พันธกิจที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและบริการ เราจะบริการลูกค้าด้วย Mobile application ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายขาย ตรวจสอบสต็อกสินค้า/รับทราบปัญหาทั่วถึงกันทั้งองค์กร / แก้ปัญหาอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้

พันธกิจที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า ให้รองรับการขยายไลน์สินค้าเป็นกว่า 200,000 รายการใน 5 ปีข้างหน้า

พันธกิจที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ให้สามารถบริการจัดส่งได้ทั่วถึง และรวดเร็วเพื่อลดภาระลูกค้าในการจัดเก็บสินค้า บริการจัดส่งสินค้าวันถัดไป (Next Day Delivery) และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้

พันธกิจที่ 4 สร้างระบบ Marketplace ที่จะเป็นสื่อกลางในการทำการตลาดให้ลูกค้าทุกท่าน เพื่อรองรับกับ E-commerce ที่กำลังเติบโต

พันธกิจที่ 5 สร้างระบบการเรียนรู้ Smart Farm รวมเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรบนพื้นฐานของความสะดวก ควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้มากขึ้น วัดผลและเรียนรู้

มาทำความรู้จักเรา "M-Group"
ผู้นำด้านอุปกรณ์การเกษตร