พลาสติกคลุมดิน 🍃

พลาสติกคลุมดินใช้สำหรับคลุมหน้าดิน คลุมแปลงเกษตร มีประโยชน์ในการใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในดิน ไม่ให้แปลงดินร้อนอบอ้าวหรือเย็นจนเกินไป ปกป้องหน้าดินจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกหนัก ช่วยให้น้ำซึมผ่านได้ดี ทำให้ดินเก็บน้ำได้นานยิ่งขึ้น ถ้าใช้ปุ๋ยน้ำพืชจะได้ผลจากปุ๋ยอย่างเต็มที่ ทำให้หน้าดินร่วนซุย อากาศไหลเวียนได้ดี ไม่อับชื้นป้องกันและกำจัดวัชพืชได้ ทำให้วัชพืชตายแบบถอนรากถอนโคนกลายเป็นปุ๋ยให้พืชผักที่ปลูกได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและทำให้เกษตรกรสัมผัสหรือใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืชน้อยลง ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่สะสมภายในดิน ลดปัญหาแมลงศัตรูพืชรบกวน ซึ่งพลาสติกคลุมดินนั้นจะส่งผลดีอย่างมากต่อการทำเกษตรอินทรีย์

พลาสติกคลุมแปลงเกษตรทั่วไปจะมี 2 ด้านคือด้านสีเงินและด้านสีดำ การปูที่เหมาะสมและถูกต้องจริงๆ นั้น ต้องปูโดยเอาสีเงินขึ้นด้านบน สีดำลงด้านล่าง เพราะด้านสีเงินจะมีการเคลือบสารสำหรับป้องกันแสงแดด (UV Stabilizer) ช่วยให้สะท้อนแสงแดด ลดความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งแสงและสีที่สะท้อนออกมายังช่วยป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ามาใกล้บริเวณแปลงที่ปลูกได้ระดับหนึ่ง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องปูพลาสติกคลุมดินให้ด้านสีเงินอยู่ด้านบน ส่วนสีดำด้านล่างจะช่วยกันแสงที่จะส่องลงไปในดิน ทำให้หญ้าและวัชพืชไม่สามารถเติบโตได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของพลาสติกคลุมดินส่งผลได้อย่างดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างพืชผักที่เหมาะสมกับการใช้พลาสติกคลุมดิน
🥬 ประเภทผัก ได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเทศ มะนาว มะกรูด ผักกาด
🌼 ประเภทดอกไม้ ได้แก่ ดาวเรือง เบญจมาศ
🍉 ประเภทผลไม้ ได้แก่ แตงโม แตงไทย สตรอเบอร์รี
🌴 ประเภทพืชพลังงาน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และพืชผักอื่นๆ อีกมากมาย

🌱🌱 ประโยชน์ของพลาสติกคลุมดิน
– บริเวณที่พลาสติกคลุมอยู่นั้นจะไม่โดนอัดดินจากฝนที่ตกลงมา ทำให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดี
– สามารถควบคุมวัชพืชในแปลงได้ดี จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก
– เก็บความชื้นภายในดินให้สม่ำเสมอ รักษาระดับ pH ให้คงที่ จึงมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เร็วกว่า การปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมดิน
– รักษาอุณหภูมิภายในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืช ซึ่งต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 2 องศาเซลเซียส
– เพิ่มคุณภาพของผลผลิต โดยลดการสัมผัสของผลผลิตกับดิน
– ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยและน้ำได้ดี เพราะการให้ปุ๋ยและน้ำจะให้แก่พืชโดยตรง
– รักษาโครงสร้างดินไม่ให้แน่นเกินไป และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

👇👇สนใจสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติม :
LINE : @M-GROUP
FACEBOOK : mct.mahachoke
TEL : 089-967-4140 (กทมและปริมณฑล), 089-487-1144(ต่างจังหวัด)