คู่มือเกษตรกร – การกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ

หนังสือ “ความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ” หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” เกิดจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด ดำเนินการของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจัดการหมู่แมลงที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชสวน ทั้งในชนิดแมลงที่มีประโยชน์และเป็นภัยต่อผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสารชีวภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งมีสรรพคุณในการออกฤทธิ์ไล่แมลง หรืออาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ

อย่างการนำ “ตัวห้ำ” (Predator) และ “ตัวเบียน” (Parasite) ซึ่งเป็นแมลงชนิดดีและปลอดภัย มาใช้ในการเข้าทำลายแมลงศัตรูที่เป็นภัยแก่พืชต่างๆ เพื่อทดแทนและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เป็นต้น

ตัวห้ำ คือ สัตว์หรือแมลงที่กินสัตว์หรือแมลงอื่นเป็นอาหาร ตัวห้ำจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าเหยื่อ ตัวห้ำ 1 ตัวจะสามารถกินเหยื่อได้หลายตัวและหลายชนิด อีกทั้งยังกินเหยื่อได้ทุกระยะการเจริญเติบโต
ตัวเบียน คือ สัตว์หรือแมลงขนาดเล็ก ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเกาะกินสัตว์หรือแมลงชนิดอื่น ที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำให้สัตว์หรือแมลงที่ถูกเกาะกินอ่อนแอและตายในที่สุด ตัวเบียน 1 ตัว ต้องการเหยื่อเพียงตัวเดียวในการเจริญครบวงจร โดยทั่วไป ตัวเบียนเพศเมียจะวางไข่ลงไปในเหยื่อ เช่นไส้เดือนฝอย แตนเบี้ยนไข่ แตนเบี้ยนหนอน

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ >> ความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
คู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง”
เล่มที่ 1 ความรู้ในการเพาะปลูกพืชผัก
เล่มที่ 2 ความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
เล่มที่ 3 ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
เล่มที่ 4 ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
เล่มที่ 5 ความรู้ในการปศุสัตว์

ขอบคุณข้อมูลจาก :
– มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
– สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
– ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง #MCIT #ดูแลใส่ใจเกษตรไทยครบวงจร