กระชัง 💦

กระชัง เย็บจากมุ้งไนล่อน คุณภาพดี เหนียว ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใช้ได้ทั้งบ่อดิน และในน้ำคลอง

ข้อดีในการเลี้ยงในกระชัง
– การเลี้ยงปลาในอัตราที่เหมาะสม จะทำให้ปลาโตไล่ขนาดกัน ช่วยลดระยะเวลาในการเลี้ยงให้สั้นลง
– สามารถควบคุมอาหาร ทำให้ต้นทุนลดลง
– สามารถปล่อยปลาแบบหนาแน่นได้ เพราะน้ำไหลผ่านกระชังตลอดเวลา

💢 ข้อควรระวัง
– ควรเช็คสภาพน้ำที่จะใช้เลี้ยงปลา ในบางช่วงที่คุณภาพน้ำในแม่น้ำ มีความผิดปกติ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของปลาที่เลี้ยงได้ เช่น เกิดการติดโรคระบาด
– ควรเลือกขนาดกระชังให้เหมาะสมกับขนาดของปลาที่เลี้ยง
– การวางกระชังไม่ควรชิดติดกันมาก ต้องเลือกให้น้ำไหลผ่านสะดวก ไม่มีมีเศษอาหารเหลือหรือขี้ปลาตกค้าง

👇👇สนใจสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติม :
LINE : @M-GROUP
FACEBOOK : mct.mahachoke
TEL : 089-967-4140 (กทมและปริมณฑล), 089-487-1144(ต่างจังหวัด)