Loading... Please wait...

Categories

Our Newsletter


ลูกเหม็น


“ลูกเหม็น” เป็นของ แข็งหรือผลึกสีขาว มีกลิ่นแรง ไม่ละลายนํ้า ระเหิดหรือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง แนพทาลีนเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ พบในถ่านหิน นํ้ามันปิโตรเลียม และการเผาไหม้ของสารประกอบอินทรีย์ เช่น ไม้และบุหรี่ ปัจจุบันมีการผลิตแนพทาลีนเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้ในการผลิตพลาสติกพีวีซี เรซิน สาร ฟอกหนัง สีย้อม สารฆ่าแมลงคาบาริล หรือนำไปใช้โดย ตรง เช่น ลูกเหม็น